Pojazd nie przeszedł przeglądu – co w takiej sytuacji?

SKP Poznań Voyager Group

Celem okresowych badań technicznych jest sprawdzenie czy pojazd, którym będziemy się poruszać jest bezpieczny dla nas, naszych pasażerów oraz innych uczestników ruchu. Jego negatywny wynik oznacza, że poszczególne, wskazane przez diagnostę elementy nie spełniają stawianych przed nimi wymagań. W tym artykule opisujemy dokładnie co oznacza negatywny wynik przeglądu oraz co należy w takim przypadku dalej zrobić.

Negatywny wynik badania technicznego jest spowodowany wykrytymi usterkami pojeździe. W takim przypadku przede wszystkim nie należy winić diagnostę. Jest on tylko „posłańcem niosącym złe informacje”. Są dwa rodzaje usterek i w zależności od tego, z którym rodzajem mamy do czynienia inaczej wygląda postępowanie z takim pojazdem.

Diagnosta ponosi odpowiedzialność karną za dopuszczenie do ruchu pojazdu zagrażającego bezpieczeństwu. Jest to przestępstwo ścigane z urzędu.

Usterki Istotne – odmowa przeglądu i 14 dni na poprawkę

W przypadku wykrycia przez diagnostę istotnych usterek, czyli takich mogących naruszać bezpieczeństwo ruchu drogowego i ochrony środowiska wystawiane jest zaświadczenie o odbytym badaniu, jego negatywnym wyniku oraz o powodzie odmowy wydania pozytywnego wyniku badania. Przegląd w takim przypadku nie jest przedłużany, ale pojazd może odjechać ze stacji „o własnych siłach”. W takich przypadkach, co jest wyraźnie zaznaczone na zaświadczeniu ze stacji, jesteśmy zobowiązani do usunięcia wskazanych przez diagnostę usterek i do ponownego stawienia się na badaniu. Jeżeli uporamy się z nimi przed upływem 14 dni oraz przyjedziemy ponownie na tę samą stację wykonane zostanie badanie częściowe, czyli sprawdzone zostaną tylko te elementy, przez które pojazd nie mógł pozytywnie przejść przeglądu. W tym przypadku zapłacimy również mniej za ponowne badanie techniczne, bo opłata będzie obejmowała tylko sprawdzenie poszczególnych elementów. (Sprawdź w cenniku koszt badań cząstkowych). W przypadku, gdy nie zmieścimy się we wskazanym czasie 14 dni lub gdy ponowne badanie będziemy wykonywać na innej stacji zostanie wykonane kompletne badanie oraz będzie kosztowało pełną kwotę.

Usterki stwarzające zagrożenie – zatrzymany Dowód Rejestracyjny

Jeżeli zostaną wykryte usterki, które stwarzają bezpośrednie i natychmiastowe zagrożenie dla innych uczestników ruchu diagnosta ma obowiązek zatrzymać Dowód Rejestracyjny takiego pojazdu. Dzieje się tak aby uniemożliwić takiemu pojazdowi dalsze poruszanie się po drogach publicznych. W takim przypadku posiadacz pojazdu jest zmuszony odholować pojazd do warsztatu, gdzie wskazane usterki zostaną usunięte po czym ponownie udać się na badanie techniczne. Jeżeli diagnosta na powtórnym, pełnym badaniu nie stwierdzi usterek, dowód będzie można odebrać we właściwym Wydziale Komunikacji.

Jazda autem bez przeglądu

Pieczątka w Dowodzie Rejestracyjnym jest prawnym potwierdzeniem tego, że pojazd może bezpiecznie i zgodnie z prawem poruszać się po drogach publicznych. Jazda bez ważnego badania technicznego, oprócz zagrożenia, może przynieść nam też nieprzyjemności w przypadku kontroli drogówki. Policjant ma prawo zatrzymać Dowód Rejestracyjny oraz przekazać pojazd do odholowania na koszt właściciela lub skierować nas na badanie techniczne. Jest to jednak decyzja policjanta. Jeżeli, według funkcjonariusza, pojazd nie stwarza zagrożenia, a brak przeglądu jest jedynie wynikiem zapominalstwa może „tylko” zatrzymać dowód i skierować nas na obowiązkowe badanie w Stacji Kontroli Pojazdów.