Kiedy trzeba wykonać przegląd w Stacji Kontroli Pojazdów?

Badanie techniczne pojazdu nie jest tylko przykrym obowiązkiem jego posiadacza, aby uzyskać wymaganą prawem pieczątkę lub adnotację w Dowodzie Rejestracyjnym. Ta coroczna rutyna zwiększa bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu oraz poprawia komfort użytkowania pojazdów. Kiedy zatem musimy pojawić na Stacji Kontroli Pojazdów?

Są dwa rodzaje badań technicznych pojazdów. Badania okresowe sprawdzają, czy pojazd może być dopuszczony do ruchu po drogach publicznych, dotyczą wszystkich pojazdów oraz są wykonywane z określonym interwałem –  co roku lub co dwa lata. Badania dodatkowe wykonywane są, gdy pojazd ma spełniać specjalne warunki wynikające z jego przeznaczenia lub konstrukcji, albo gdy zmiany w pojeździe wymagają adnotacji w Dowodzie Rejestracyjnym (np. hak), albo gdy pojazd został na takie badanie skierowany przez Policję lub Starostę Powiatowego.

 

Kiedy na badanie okresowe?

Termin, który określa do kiedy mamy ponownie przystąpić do okresowego badania technicznego jest napisany w Dowodzie Rejestracyjnym pojazdu. To jak często musimy pojawić na Stacji Kontroli Pojazdów zależy od rodzaju pojazdu i od tego, ile czasu minęło od jego pierwszej rejestracji.

 

Badanie okresowe samochodu osobowego lub motocykla:

Nowe samochody i motocykle na pierwsze okresowe badanie techniczne muszą się pojawić przed upływem 3 lat od pierwszej rejestracji. Na następne musimy pojawić się przed upływem dwóch lat od poprzedniego badania. Samochody starsze niż 5 lat badanie techniczne muszą przechodzić co roku.

 

Badanie okresowe ciągnika rolniczego lub motoroweru:

Ciągniki i tak samo motorowery na badaniu technicznym muszą się pojawić przed upływem 3 lat od pierwszej rejestracji. Następne badania wykonywane są co dwa lata.

 

Badania okresowe przyczep samochodowych i rolniczych:

Badania okresowe przyczep wykonujemy tak często jak pojazdów, do których są przystosowane. Przyczepy samochodowe badamy przed upływem 3 lat od pierwszej rejestracji, potem przed upływem dwóch lat od poprzedniego badania, a następnie co roku. Przyczepy rolnicze badamy przed upływam 3 lat od pierwszej rejestracji i potem co dwa lata.

Czy są wyjątki? Taksówki, elki, zabytki…

Jeżeli nasz pojazd zasilany jest gazem, niezależnie od daty jego pierwszej rejestracji okresowe badanie techniczne będzie musiał przechodzić co roku. Podobnie z taksówkami i pojazdami nauki jazdy. Niektóre pojazdy nie muszą przechodzić badań technicznych jak np. przyczepy lekkie, czyli takie o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 750 kg. Przeglądów również nie muszą przechodzić pojazdy zabytkowe, jednak jeżeli wykonuje się za ich pomocą działalność zarobkową badanie okresowe muszą przechodzić co roku.

 

Badania dodatkowe – zmiany w samochodzie oraz wnioski urzędowe

Konieczność dodatkowych badań technicznych jest również ustalona prawnie. W Stacji Kontroli Pojazdów możemy np. przeprowadzić badania, które są niezbędne w przypadku gdy chcemy przystosować pojazd do nauki jazdy czy jako taksówkę. W takim badaniu sprawdzane przez diagnostę jest czy taki pojazd spełnia warunki dodatkowe. W stacji kontroli pojazdów możemy również dokonać legalizacji haka holowniczego.

 

Na dodatkowe badanie możemy zostać skierowani przez Policje albo przez Starostę Powiatowego. Policjant drogówki może zabrać na dowód rejestracyjny i skierować do stacji kontroli pojazdów w przypadku uzasadnionego przypuszczenia, że nasz pojazd zagraża bezpieczeństwu lub narusza wymagania ochrony środowiska (np. skład spalin, hałas). Dodatkowemu badaniu podlegają również pojazdu uczestniczące w wypadku lub kolizji. Pojazd może być na takie skierowane przez Policję. Starosta Powiatowy kieruje na badanie dodatkowe w przypadku, gdy z dokumentów wymaganych do rejestracji wynika, że pojazd uczestniczył w wypadku drogowym lub narusza wymagania ochrony środowiska.

Przeczytaj również: