Jakie dokumenty należy zabrać na badanie techniczne pojazdu?

Dowód rejestracyjny dokumenty

Warto się przygotować do badania okresowego pojazdu. Żadne badanie na stacji kontroli nie może się odbyć bez odpowiednich dokumentów. Jednak nie trzeba panikować i zabierać ze sobą wszystkich, które posiadamy razem z pojazdem. W przypadku najczęstszego badania okresowego wystarczy sam Dowód Rejestracyjny.

Dowód Rejestracyjny – najważniejszy dokument

Jest on niezbędny, aby uzyskać przegląd. Na jego podstawie identyfikowany jest pojazd. W nim też są wszystkie informacje na jego temat takie jak marka, model, numer rejestracyjny, numer VIN etc. W dowodzie również znajdzie się pieczątka potwierdzająca dopuszczenie przez diagnostę pojazdu do ruchu.

Co w przypadku braku Dowodu Rejestracyjnego?

Dowodu Rejestracyjnego nie jesteśmy w stanie dostarczyć w bardzo konkretnych przypadkach w każdym z nich będziemy posiadać coś w jego zastępstwie, a więc będzie to Pozwolenie Czasowe lub Pokwitowanie Policji za zatrzymany Dowód Rejestracyjny lub Kartę Pojazdu.

Co w przypadku braku miejsca na pieczątki w dowodzie?

Aktualnie z uzyskanym zaświadczeniem należy udać się do Wydziału Komunikacji i wyrobić nowy Dowód Rejestracyjny. Od 20 maja 2018 taki obowiązek ma zniknąć, a samo zaświadczenie od diagnosty będzie równoznaczne z pieczątką w dowodzie.

Kiedy potrzebne są inne dokumenty?

Dodatkowe dokumenty będą potrzebne w przypadku badań dodatkowych. Nie są to badania wykonywane tylko na życzenie, są również wymagane prawnie, ale wynikają ze specjalnego przeznaczenia pojazdu lub jego konstrukcji technicznej. I tak, oprócz Dowodu Rejestracyjnego dodatkowe dokumenty są potrzebne podczas badania pojazdów:

TAXI: Świadectwo Legalizacji Taksometru

Pojazdu z LPG (gazem) – Protokół lub Decyzja Transportowego Dozoru Technicznego (TDT) dotyczący badania zbiornika

Pojazdy z urządzeniami dozorowymi (windy, dźwigi, żurawie): Protokół i Decyzja właściwego Dozoru Technicznego dotyczące dopuszczenia zamontowanego urządzenia.

Pojazdy ADR: Protokół Transportowego Dozoru Technicznego (TDT) dotyczący badania zbiornika, cysterny (jeśli pojazd jest wyposażony), Deklaracja zgodności pojazdu z wymogami ADR wystawiona przez producenta lub jego przedstawiciela, zaświadczenie o klasie ABS i zastosowanym zwalniaczu (jeśli jest wymagane)

W przypadku dodatkowych badań technicznych pojazdów nauki jazdy oraz legalizacji haków holowniczych nie są wymagane dodatkowe dokumenty.

Badanie przed pierwszą rejestracją

W przypadku pojazdu, który będzie po raz pierwszy rejestrowany w Polsce wymagany jest tylko Dowód Rejestracyjny lub Pozwolenie Czasowe wydane przez Wydział Komunikacji w kraju poprzedniej rejestracji. Jeżeli posiadamy tylko Pozwolenie Czasowe potrzebna może być kserokopia zagranicznego Dowodu Rejestracyjnego. Tablice rejestracyjne są wymagane tylko i wyłącznie w przypadku, jeżeli z dokumentów wynika, że w kraju poprzedniej rejestracji miał uszkodzenie pokolizyjne. W innych przypadkach można dokonać badania technicznego bez tablic rejestracyjnych.  Dodatkowe dokumenty będą wymagane w przypadku badań dodatkowych jak dla pojazdów z LPG, z urządzaniami dozorowymi etc.