Co jest sprawdzane na badaniu okresowym pojazdu?

badanie okresowe pojazdu

Obowiązek przeprowadzania okresowych badań technicznych pojazdu wynika z zapisów prawa. Jego przebieg jest również ściśle określony przez obowiązujące prawo i jest bardzo dokładnie opisany w aktualnie obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów […]

Pojazd nie przeszedł przeglądu – co w takiej sytuacji?

SKP Poznań Voyager Group

Celem okresowych badań technicznych jest sprawdzenie czy pojazd, którym będziemy się poruszać jest bezpieczny dla nas, naszych pasażerów oraz innych uczestników ruchu. Jego negatywny wynik oznacza, że poszczególne, wskazane przez diagnostę elementy nie spełniają stawianych przed nimi wymagań. W tym artykule opisujemy dokładnie co oznacza negatywny wynik przeglądu oraz co należy […]

Kiedy trzeba wykonać przegląd w Stacji Kontroli Pojazdów?

kierowca w samochodzie

Badanie techniczne pojazdu nie jest tylko przykrym obowiązkiem jego posiadacza, aby uzyskać wymaganą prawem pieczątkę lub adnotację w Dowodzie Rejestracyjnym. Ta coroczna rutyna zwiększa bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu oraz poprawia komfort użytkowania pojazdów. Kiedy zatem musimy pojawić na Stacji Kontroli Pojazdów?